Käraste soldat! Om krigstida brev som källmaterial

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hagelstam Sonja
Publiceringsår: 2000
Tidskrift: Budkavlen
Artikelns första sida, sidnummer: 66
Artikelns sista sida, sidnummer: 84

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:25