Velvollisuus ja vastahakoisuus. Ambivalentti sotilasidentiteetti jatkosodanaikaisissa kirjeissä

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sonja Hagelstam
Editors: Laura-Kristiina Moilanen, Susanna Sulkunen
Place: Helsinki
Publication year: 2006
Publisher: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Book title: Aika ja identiteetti. Katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen keskiajalta 2000-luvulle
Title of series: Suomen Historiallinen Seura. Historiallinen Arkisto
Number in series: 123
Start page: 142
End page: 167
ISBN: 978-951-746-872-5
ISSN: 0073-2540

Last updated on 2020-28-02 at 06:04

Share link