Velvollisuus ja vastahakoisuus. Ambivalentti sotilasidentiteetti jatkosodanaikaisissa kirjeissä

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sonja Hagelstam
Redaktörer: Laura-Kristiina Moilanen, Susanna Sulkunen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Suomalaisen kirjallisuuden seura
Moderpublikationens namn: Aika ja identiteetti. Katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen keskiajalta 2000-luvulle
Seriens namn: Suomen Historiallinen Seura. Historiallinen Arkisto
Nummer i serien: 123
Artikelns första sida, sidnummer: 142
Artikelns sista sida, sidnummer: 167
ISBN: 978-951-746-872-5
ISSN: 0073-2540

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 03:48