“They call it Christmas”.: An ethnological analysis of alienation in Tove Jansson’s short story The Fir Tree

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hagelstam Sonja
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
Volym: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 62
Artikelns sista sida, sidnummer: 70

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 03:44