Trygghet och stabilitet i krigets tid. Relationen mellan sönerna vid fronten och föräldrarna hemma

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hagelstam Sonja
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Budkavlen
Artikelns första sida, sidnummer: 69
Artikelns sista sida, sidnummer: 84

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:20