I stridens hetta. Krigets fasor i brev från fronten

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hagelstam Sonja
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 90
Artikelns första sida, sidnummer: 26
Artikelns sista sida, sidnummer: 42


Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 02:54