Forced migration in childhood and subsequent fertility: The Karelian displaced population in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela, Vegard Skirbekk
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Population, Space and Place
eISSN: 1544-8452

Senast uppdaterad 2019-21-09 vid 03:59