Slöjdforskning i fokus: Techne serien 1995–2017

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
Volym: 25
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 94
Artikelns sista sida, sidnummer: 108


Nyckelord

Craft, Craft science, Käsityön opetus (Craft Teaching), textile and technical craft

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 04:04