Zacharias Topelius julpsalmer

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin
Förläggare: SLEF Media
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Vinterblommor
Volym: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 11


Abstrakt

I artikeln behandlas följande dikter av ZT: Det mörknar ute; Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt; Natten står i stjärneskrud; Det folk, som bor i mörka landen.


Nyckelord

Hymnologi

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 04:57