A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Lindell, Kim Strandberg
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Scandinavian Political Studies
Volym: 41
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 262
eISSN: 1467-9477


Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 08:12