Tecken på tolkning – litteraturtolkning som förhandlingsprocess

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Heidi Höglund
Editors: Eva Insulander, Staffan Selander
Place: Stockholm
Publication year: 2018
Publisher: Liber
Book title: Att bli lärare
Start page: 182
End page: 189
ISBN: 978-91-47-12285-1


Abstract

I kapitlet riktas blicken mot elevers multimodala tolkningsarbete av en litterär text. I en tid där larmrapporterna om ungas bristande läsförmåga och minskade litteraturintresse duggar tätt, står litteraturundervisningen inför nya och omfattande utmaningar – men även nya möjligheter. Avsikten med kapitlet är att genom ett litteraturprojekt med elever i klass åtta lyfta fram hur deras tolkningsarbete kan synliggöras med utgångspunkt i föreställningen att litteraturtolkning är något de gör och aktivt förhandlar.


Keywords

litteraturdidaktik, litteraturpedagogik, multimodalitet

Last updated on 2020-23-01 at 04:02