Functional cellulose beads: preparation, characterization, and applications

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Martin Gericke, Jani Trygg, Pedro Fardim
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Chemical Reviews
Tidskriftsakronym: Chem. Rev.
Volym: 113
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 4812
Artikelns sista sida, sidnummer: 4836
ISSN: 1520-6890

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 05:51