Fatty acid amide hydrolase inhibitors from virtual screening of the endocannabinoid system

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saario, Poso, Juvonen, Järvinen, Salo-Ahen
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Journal of Medicinal Chemistry
Tidskriftsakronym: J Med Chem
Volym: 49
Nummer: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 4650
Artikelns sista sida, sidnummer: 4656
ISSN: 0022-2623
eISSN: 1520-4804


Abstrakt

The endocannabinoid system consists of two cannabinoid receptors (CB1 and CB2), endogenous ligands (endocannabinoids), and the enzymes involved in the metabolism of the endocannabinoids, including fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoglyceride lipase (MGL). In the present study, virtual screening of MGL inhibitors was performed by utilizing a comparative model of the human MGL enzyme. All hit molecules were tested for their potential MGL inhibitory activity, but no compounds were found capable of inhibiting MGL-like enzymatic activity in rat cerebellar membranes. However, these compounds were also tested for their potential FAAH inhibitory activity and five compounds (2-6) inhibiting FAAH were found with IC50 values between 4 and 44 microM. In addition, the hit molecules from the virtual screening of CB2 receptor ligands (reported previously in Salo et al. J. Med. Chem. 2005, 48, 7166) were also tested in our FAAH assay, and four active compounds (7-10) were found with IC50 values between 0.52 and 22 microM. Additionally, compound 7 inhibited MGL-like enzymatic activity with an IC50 value of 31 microM.

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:43