Novel approaches for targeting thymidylate synthase to overcome the resistance and toxicity of anticancer drugs

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Garg, Henrich, Salo-Ahen, Myllykallio, Costi, Wade
Förläggare: American Chemical Society
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Journal of Medicinal Chemistry
Tidskriftsakronym: J Med Chem
Volym: 53
Nummer: 18
Artikelns första sida, sidnummer: 6539
Artikelns sista sida, sidnummer: 6549
ISSN: 1520-4804
eISSN: 1520-4804

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 06:07