Radical reform or piecemeal adjustments? The case of Finnish family policy reforms

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Josefine Nyby, Mikael Nygård, Sonja Blum
Förläggare: Wiley-Blackwell Publishing, Inc.
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: European Policy Analysis
Tidskriftsakronym: EPA
Volym: 4
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 190
Artikelns sista sida, sidnummer: 213
eISSN: 2380-6567


Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 05:26

Dela länk