Prevention of honour-related violence through the lens of the right to physical and psychological integrity

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lisa Grans
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademi university
ISBN: 978-952-12-3745-4
eISBN: 978-952-12-3746-1


Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 03:45