Workshop summary: cell death mechanisms controlled by the TNF family

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eriksson JE, Vandenabeele P
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Advances in Experimental Medicine and Biology
Tidskriftsakronym: Adv Exp Med Biol
Volym: 691
Artikelns första sida, sidnummer: 585
Artikelns sista sida, sidnummer: 588
ISSN: 0065-2598
eISSN: 2214-8019

Senast uppdaterad 2020-06-07 vid 04:26