Strategies to assess phosphoprotein phosphatase and protein kinase-mediated regulation of the cytoskeleton

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eriksson, Toivola, Sahlgren, Mikhailov, Härmälä-Braskén
Publiceringsår: 1998
Tidskrift: Methods in Enzymology
Tidskriftsakronym: Methods Enzymol
Volym: 298
Artikelns första sida, sidnummer: 542
Artikelns sista sida, sidnummer: 569
ISSN: 0076-6879
eISSN: 1557-7988

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:23