Potential for homosexual response is prevalent and genetic

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santtila P, Sandnabba NK, Harlaar N, Varjonen M, Alanko K, von der Pahlen B
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Biological Psychology
Tidskriftsakronym: Biol Psychol
Volym: 77
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 105
ISSN: 0301-0511


Abstrakt

We investigated the potential to engage in homosexual behavior in 6001 female and 3152 male twins and their siblings finding that 32.8% of the men and 65.4% of the women reported such potential (p<0.001). 91.5% of these men and 98.3% of these women reported no overt homosexual behavior during the preceding 12 months. The potential to engage in homosexual behavior was influenced by genetic effects for both men (37.4%) and women (46.4%) and these overlapped only partly with those for overt homosexual behavior.

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:46