Internal surface reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of the cyanobacterial peptide toxins microcystin-LA, -LR, -YR, -RR and nodularin

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Meriluoto, Eriksson, Harada, Dahlem, Sivonen, Carmichael
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Journal of Chromatography A
Tidskriftsakronym: J Chromatogr
Volym: 509
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 390
Artikelns sista sida, sidnummer: 395
ISSN: 0021-9673
eISSN: 1873-3778

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:20