Variation in growth, morphology and reproduction of the bearded goby (Sufflogobius bibarbatus) in varying oxygen environments of northern Benguela

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne Gro Vea Salvanes, Henrik Christiansen, Yusra Taha, Christina Henseler, Maria Larsen Seivåg, Olav Sigurd Kjesbu, Arild Folkvord, Anne Christine Utne-Palm, Bronwen Currie, Werner Ekau, Anja K. van der Plas, Mark J. Gibbons
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Marine Systems
Volym: 188
Artikelns första sida, sidnummer: 81
Artikelns sista sida, sidnummer: 97


Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 07:46