RADIOSYNTHESIS OF [64CU((S)-P-MALEIMIDO-BENZYL-NOTA)]- AND PREPARATION OF HIGH EFFECTIVE SPECIFIC ACTIVITY [64CU]-MAN-EXENDIN-4(9-39) VIA SITE-SPECIFIC PRELABELING

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: J. Schlesinger, J. Rajander, M. A. Avila-Rodriguez, V. Fagerholm, P. Nuutila, O. Solin
Förläggare: JOHN WILEY & SONS LTD
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals
Tidskriftsakronym: J LABELLED COMPD RAD
Volym: 52
Artikelns första sida, sidnummer: S72
Artikelns sista sida, sidnummer: S72
Antal sidor: 1
ISSN: 0362-4803

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 08:19