Transition to Adulthood in Finland and the United States

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eva Österbacka, Cathleen Zick
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Social Indicators Research
Tidskriftsakronym: SOC INDIC RES
Volym: 93
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 131
Artikelns sista sida, sidnummer: 135
Antal sidor: 5
ISSN: 0303-8300

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 03:41