Recovered memories and false memories

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santtila P
Förläggare: PSYCHOLOGY PRESS
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: European Journal of Cognitive Psychology
Tidskriftsakronym: EUR J COGN PSYCHOL
Volym: 11
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 284
Artikelns sista sida, sidnummer: 286
Antal sidor: 3
ISSN: 0954-1446

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 04:26