Action tier formation and argument linking

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Urpo Nikanne
Förläggare: BLACKWELL PUBL LTD
Publiceringsår: 1995
Tidskrift: Studia Linguistica
Tidskriftsakronym: STUD LINGUISTICA
Volym: 49
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 31
Antal sidor: 31
ISSN: 0039-3193

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 04:12