Gender Differences in the Genetics of Sexual Desire

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Varjonen M, Santtila P, Sandnabba NK
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Behavior Genetics
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Volym: 38
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 651
Artikelns sista sida, sidnummer: 651
Antal sidor: 1
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 02:48