Genetic and environmental effects on rapid and delayed ejaculation

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jern P, Santtila P, Sandnabba NK
Redaktörer: No editors
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Behavior Genetics
Moderpublikationens namn: Not a book
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Volym: 36
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 972
Artikelns sista sida, sidnummer: 972
Antal sidor: 1
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:10