Kinetic modeling study on the potential of staged combustion in gas turbines for the reduction of nitrogen oxide emissions from biomass IGCC plants: [Erratum to 2000, 14, 751-761]

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Zabetta EC, Kilpinen P, Hupa M, Stahl K, Leppalahti J, Cannon M, Nieminen J
Förläggare: AMER CHEMICAL SOC
Publiceringsår: 2000
Tidskrift: Energy and Fuels
Tidskriftsakronym: ENERG FUEL
Volym: 14
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 1335
Artikelns sista sida, sidnummer: 1335
Antal sidor: 1
ISSN: 0887-0624


Abstrakt

On page 754, in Table 1, reaction 103, N2O + M = N2 + O + M, should be followed by these enhancement declarations: N2, enhanced by 1.700; O2, enhanced by 1.400; CO2, enhanced by 3.000; H2O, enhanced by 1.200 × 10.

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 06:02