Juvenile firesetters: Crime scene actions and offender characteristics

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Santtila P, Häkkänen H, Alison L, Whyte C
Förläggare: BRITISH PSYCHOLOGICAL SOC
Publiceringsår: 2003
Tidskrift: Legal and Criminological Psychology
Tidskriftsakronym: LEGAL CRIMINOL PSYCH
Volym: 8
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 20
Antal sidor: 20
ISSN: 1355-3259


Abstrakt

Conclusions. The structural themes of firesetting behaviour appear to transpire early. The background characteristics of juvenile firesetters indicate that juvenile firesetting is often associated with antisocial behaviour and psychopathology, deserving, therefore, disparate prevention, intervention and investigation programmes.

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 06:28