Työn kulttuurihistoriaa varhaismodernin ajan Euroopassa

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ilmakunnas Johanna
Redaktörer: Matti O. Hannikainen
Mirkka Danielsbacka
Tuomas Tepora
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Gaudeamus
Moderpublikationens namn: Menneisyyden rakentajat: Teoriat historiantutkimuksessa
Artikelns första sida, sidnummer: 168
Artikelns sista sida, sidnummer: 182
ISBN: 978-952-495-459-4


Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 03:32