Gene-environment correlation (rGE): An investigation of the association between the dopamine transporter gene (DAT1) polymorphism and childhood experiences of abuse (T)

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rehan W, Sandnabba K, Johansson A, Santtila P
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Behavior Genetics
Tidskriftsakronym: BEHAV GENET
Volym: 43
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 537
Artikelns sista sida, sidnummer: 537
Antal sidor: 1
ISSN: 0001-8244

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:03