FREQUENCY OF CROSS-DRESSING AND TRANSGENDER RELATED THOUGHTS AND ASSOCIATIONS TO SEXUAL AND MENTAL DISTRESS

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alanko K, Algars M, Santtila P, Sandnabba NK
Förläggare: WILEY-BLACKWELL
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: The Journal of Sexual Medicine
Moderpublikationens namn: -
Tidskriftsakronym: J SEX MED
Nummer i serien: suppl 3
Volym: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 214
Artikelns sista sida, sidnummer: 214
Antal sidor: 1
ISSN: 1743-6095

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 05:09