Multi-variable nonlinear MPC of an ill-conditioned distillation column

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Waller JB, Boling JM
Förläggare: ELSEVIER SCI LTD
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Journal of Process Control
Tidskriftsakronym: J PROCESS CONTR
Volym: 15
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 23
Artikelns sista sida, sidnummer: 29
Antal sidor: 7
ISSN: 0959-1524


Abstrakt

A quasi-ARMAX modelling scheme is studied for the purpose of modelling and control of multi-variable ill-conditioned and nonlinear processes. A distillation column is used as a case-study. The modelling technique is in this paper extended for use in the multi-variable case. Also, the nonlinear directionality of the distillation column is analyzed and illustrated. The nonlinear MPC formulation with the quasi-ARMAX model used for prediction is studied for control of the distillation column at different operating regions. (C) 2004 Elsevier Ltd. All rights reserved.


Nyckelord

directionality, distillation, III-conditionedness, multi-variable control, multi-variable identification, nonlinear control

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:06