Multi-model adaptive control of a simulated pH neutralization process

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Boling JM, Seborg DE, Hespanha JP
Förläggare: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Control Engineering Practice
Tidskriftsakronym: CONTROL ENG PRACT
Volym: 15
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 663
Artikelns sista sida, sidnummer: 672
Antal sidor: 10
ISSN: 0967-0661


Abstrakt

A multi-model adaptive PID controller is developed and evaluated in a simulation study for a nonlinear pH neutralization process. The performance and robustness characteristics of the multi-model controller are compared to those for conventional PID controllers and an alternative "multi-model interpolation" controller. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.


Nyckelord

adaptive control, multiple models, PID control, switching control

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:27