Hans Rosing 1944-2018

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yrsa Neuman, Lars Hertzberg
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Hufvudstadsbladet
Tidskriftsakronym: hbl
Antal sidor: 1


Abstrakt

Dödsruna över lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi Hans Rosing.


Nyckelord

Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 05:19