Influence of detrimental substances on the adsorption of cationic polyacrylamide on mechanical pulp

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikkonen M, Eklund D
Redaktörer: Larry Allen
Förläggare: Canadian Pulp and Paper Association
Förlagsort: Montreal
Publiceringsår: 1996
Förläggare: Canadian Pulp and Paper Association
Moderpublikationens namn: International Paper and Coating Chemistry Symposium 1996 : Chateau Laurier, Ottawa, Ontario, June 11-13, 1996.
Artikelns första sida, sidnummer: 209
Artikelns sista sida, sidnummer: 213
Antal sidor: 5
ISBN: 1-895288-98-3

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:45