Bibliotekarien, biblioteks- och informationsvetenskap och digital humaniora

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila I
Redaktörer: Joacim Hansson, Per Wisselgren
Förläggare: BTJ
Förlagsort: Lund
Publiceringsår: 2018
Förläggare: BTJ
Moderpublikationens namn: Bibliotekarier i teori och praktik - Utbildningsperspektiv p{å}} en unik profession
Artikelns första sida, sidnummer: 166
Artikelns sista sida, sidnummer: 190
ISBN: 9789170188213

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:35