Socialt förtroende och politisk orientering

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bäck Maria
Förläggare: Åbo Akademi
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2006
Antal sidor: 133

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 04:18