Socialt kapital och politiskt deltagande i Europa

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bäck Maria
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2011
Antal sidor: 276
ISBN: 978-951-765-599-6

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 02:40