Socialt förtroende och deltagande i frivilliga föreningar. Det sociala kapitalet i svenskfinland

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bäck Maria
Redaktörer: Herberts Kjell
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Samforsk
Moderpublikationens namn: Opinioner och trender i Svenskfinland. Barometern/01-07
Artikelns första sida, sidnummer: 38
Artikelns sista sida, sidnummer: 57
ISBN: 978-952-12-2084-5

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 06:07