Socialt förtroende och deltagande i frivilliga föreningar. Det sociala kapitalet i svenskfinland

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Bäck Maria
Editors: Herberts Kjell
Place: Vasa
Publication year: 2008
Publisher: Samforsk
Book title: Opinioner och trender i Svenskfinland. Barometern/01-07
Start page: 38
End page: 57
ISBN: 978-952-12-2084-5

Last updated on 2020-27-02 at 02:59