Introduction: Rethinking Faith and Love in Transforming Societies and Theologies

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ville Päivänsalo, Pamela Slotte
Redaktörer: Ville Päivänsalo, Pamela Slotte
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Luther-Agricola-Seura
Moderpublikationens namn: Matters of Faith and Love: Nordic Perspectives on Transforming Social and Theological Challenges
Seriens namn: Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft
Nummer i serien: 72
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
ISBN: 978-952-7259-09-2
eISBN: 978-952-7259-11-5
ISSN: 1236-9675

Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:25