GENETIC STRUCTURE AND DIVERSITY AMONG POPULATIONS OF SKELETONEMA MARINOI (BACILLARIOPHYTA) IN THE BALTIC SEA

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sjöqvist C, Kremp A, Godhe A
Förläggare: INT PHYCOLOGICAL SOC
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Phycologia
Tidskriftsakronym: PHYCOLOGIA
Volym: 52
Nummer: 4S
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 102
Antal sidor: 1
ISSN: 0031-8884

Senast uppdaterad 2020-29-02 vid 02:38