Mechanism of JAK2 Activation by the Archetype Class I Cytokine Receptor, the Growth Hormone Receptor

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brooks AJ, O'Mara ML, Dai W, Abankwa D, Chhabra Y, Tunny KA, Parker MW, Sierecki E, Gambi Y, Gomez GA, Haxholm GW, Nikolajsen LF, Doxastakis M, Mark AE, Waters MJ
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Biophysical Journal
Moderpublikationens namn: Biophysical journal
Tidskriftsakronym: BIOPHYS J
Volym: 110
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 31A
Artikelns sista sida, sidnummer: 31A
Antal sidor: 1
ISSN: 0006-3495
eISSN: 1542-0086

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:22