Bridging organic chemistry and heterogeneous catalysis

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Reko Leino, Dmitry Yu. Murzin, Tiina Saloranta
Förläggare: SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Topics in Catalysis
Tidskriftsakronym: TOP CATAL
Volym: 59
Nummer: 13-14
Artikelns första sida, sidnummer: 1095
Artikelns sista sida, sidnummer: 1096
Antal sidor: 2
ISSN: 1022-5528
eISSN: 1572-9028

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:53