Ski-interacting protein (SKIP) interacts with androgen receptor in the nucleus and modulates androgen-dependent transcription

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Abankwa D, Millard SM, Martel N, Choong CS, Yang M, Butler LM, Buchanan G, Tilley WD, Ueki N, Hayman MJ, Leong GM
Förläggare: BIOMED CENTRAL LTD
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: BMC Biochemistry
Tidskriftsakronym: BMC BIOCHEM
Volym: 14
Nummer: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 9
Antal sidor: 9
ISSN: 1471-2091
eISSN: 1471-2091


Abstrakt

Conclusions: Our results suggest that SKIP interacts with AR in the nucleus and enhances AR-dependent transactivation and N/C-interaction supporting a role for SKIP as an AR co-factor.

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 04:28