Going downstream - how does GH binding activate JAK2

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brooks A, Dai W, O'Mara ML, Abankwa D, Chhabra Y, Pelekanos RA, Gardon O, Tunny KA, Blucher KM, Morton CJ, Parker MW, Sierecki E, Gambin Y, Gomez GA, Alexandrov K, Wilson IA, Doxastakis M, Mark AE, Waters MJ
Förläggare: WILEY-BLACKWELL
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Clinical Endocrinology
Moderpublikationens namn: Clinical endocrinology
Tidskriftsakronym: CLIN ENDOCRINOL
Volym: 84
Antal sidor: 1
ISSN: 0300-0664
eISSN: 1365-2265

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:45