Introduction to the Decision Analytics, Mobile and Service Science Track (DA/MS/SS)

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer Carlsson, Haluk Demirkan
Redaktörer: NN
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: 2014 47TH HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES (HICSS)
Förläggare: IEEE Computer Society Institute of Electrical and Electronic Engineers
Moderpublikationens namn: 2014 47TH HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES (HICSS)
Tidskriftsakronym: P ANN HICSS
Artikelns första sida, sidnummer: 697
Artikelns sista sida, sidnummer: 697
Antal sidor: 1
ISBN: 978-1-4799-2504-9
ISSN: 1060-3425

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:44