Broadening the angle of view on aposematism: a comment on Skelhorn et al.

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Merilaita S
Förläggare: OXFORD UNIV PRESS INC
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Behavioral Ecology
Tidskriftsakronym: BEHAV ECOL
Volym: 27
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 966
Artikelns sista sida, sidnummer: 967
Antal sidor: 2
ISSN: 1045-2249
eISSN: 1465-7279

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:45