DOWN-REGULATION OF THE EARLY GENOMIC GROWTH-FACTOR RESPONSE IN NEU ONCOGENE-TRANSFORMED CELLS

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: SISTONEN L, KOSKINEN PJ, LEHVÄSLAIHO H, LEHTOLA L, BRAVO R, ALITALO K
Förläggare: Nature Publishing Group
Publiceringsår: 1990
Tidskrift: Oncogene
Tidskriftsakronym: ONCOGENE
Volym: 5
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 815
Artikelns sista sida, sidnummer: 821
Antal sidor: 7
ISSN: 0950-9232

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:55